به هوش باشید در توهم فرو نروید.

مدت های درازیست که سکه های واقعی اعصار قدیم از مدار استفاده خارج شده و جای خود را به تکه های بی ارزش کاغذ داده است.کاغذ های تنها ما انسانها برای آهنا ارزش قائل هستیم.سکه های قدیم اگر می افتادن در یک سیاره غریب یقینا به خاطر فلزات با ارزشی که در آنها بود فضای ها از آنها فیض کامل را میبردن.

      حالا مدت هاست که با این پول بی ارزش میسازیم.اما حادثه ای دیگر در حال رخدادن هست.قبلا ها معاملات کالا به کالا بود بعد شد کالا به سکه واقعی بعد کالا به پول بی ارزش و فاجعه انجاست حالا داره میشه کالای بی ارزش به پول بی ارزش!؟

اینی که گفتی یعنی چی؟

      کالای بی ارزشی که دارم درباره آن صحبت می کنم همان سرگرمی های جهان امروز ماست.مثل ورزش های که دارای جازبه شدید هستند مانند فوتبال ... و همچنین مهمتر از آن بازی های نسل امروز یعنی بازی های دیجیتالی.

      امروز از یکی شنیدم گفت زمینشو پانزده میلیون تومن فروخته.گفتم (مگه زمین داشتی؟ کجا بود؟)گفت (تو بازی کراش اف کرانز .یک ماه روش کار کرده بودم).نمیدونستم بخندم یا بگریم.هشتصد هزارتومن خرج کرده بود برای هیچی بعد هیچی رو به یکی دیگه فروخته (هیچی)


      میگن کشور های اروپای از همین را (بازی های آنلاین با پرداخت درون برنامه ای)بیشترین سود رو به جیب میزنند .سودش حتی از نفت هم بیشتره. خدماتی(که داره براش پول صرف میشه)باید برای جامعه و برای خود فرد سود داشته باشه.حالا شما بگید سود این سرگرمی ها چیه؟!از احساسات مردم سوء استفاده میشه.منابع انسانی رو هدر میده هوش و عمر گران قدر بشر رو تباه میکنه.

مطیع احساس شدن یعنی مطیع شیطان شدن.احساس ما باید از منطق برخیزد.نه از لذت های آنی


ماجرا همین جا تموم نمیشه

      فروش این سرگرمی ها به مردم جهان تنها فروش سرگرمی نیست بلکه فروش فرهنگ های غیر انسانیست.مادی گرای - گرایش به لذت های حیوانی و حتی پست تر از آن - تخریب ادیان الهی - ترویج مکاتب کفر آمیز و به طور کلی یک عملیات روانی بسیار گسترده روی روان گسترده ملت ها.

یعنی با اختیار خودمان انتخاب می کنیم که سرباز و بازیچه شیاطین جن و انس باشیم.شما که بازی میکنید و بازی میبینید، بگید سودش چیه ما  هم بدونیم.