در جهان مجازی امروز داستان سرای های فراوانی در قالب کتاب رمان - فیلم سینمای - انیمیشن کوتاه و بلند و سریالی - مستند! - شایعه - تاریخ! - ..... مشاهده می شود . اما فلسفه این داتان ها چیست؟

چگونه بازی نامه و فیلم نامه یا یک رمان موفق و البته درست بنویسیم که مخاطب آن را با به درستی بفهمد؟ و آن را به عنوان یک عمر ممکن بپذیرد.

به تصویر زیر دقت کنید.

اگر نقدی به این مطلب دارید لطفا حتما آو را بین فرمایید در بخش نظرات